Call For Papers

  

Koło Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ma zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Imponderabilia Teatralne VI

Non-fiction, (auto)biografie i przeciwhistorie w teatrze współczesnym

Konferencja pod patronatem Katedry Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2019 roku na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie.

Wobec znaczącej obecności we współczesnym teatrze narracji faktualnych, czy to związanych z historią i biografią, czy bieżącym życiem społeczno-politycznym, podjęcie refleksji dotyczącej tematów, po które sięgają twórcy teatru i sztuk performatywnych, a także strategii wykorzystywanych do ich realizacji, wydaje się istotne i zasadne. Formułując temat VI Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Imponderabilia Teatralne, przyjmującej w tym roku formułę międzynarodową, chcieliśmy zachęcić młodych badaczy do zajęcia się zjawiskami, które stanowią nie tylko propozycje przedstawiania narracji faktualnych, ale również problematyzują wykorzystanie do tego celu medium teatru. Interesują nas zmiany w tematyce i sposobie prowadzenia opowieści w teatrze, a także spowodowane przez nie zmiany perspektyw badawczych.

Proponujemy szerokie ujęcie tematu, w ramach którego znajdzie się miejsce na analizy spektakli dramatycznych, tanecznych, muzycznych, performansów i dramaturgii współczesnej.

Proponujemy dyskusję na temat:

  • teatru dokumentalnego (z perspektywy artystycznej, technicznej, etycznej), w tym jego wpływów na kształtowanie się zbiorowej tożsamości i zbiorowej pamięci
  • wzrostu zainteresowania biografią we współczesnej dramaturgii
  • sztuk auto-teatralnych, wykorzystujących wypowiedzi pierwszoosobowe o zabarwieniu autobiograficznym
  • reakcji teatru na współczesne wydarzenia polityczne i społeczne „tworzące historię” (np. akcja #metoo)
  • rozmaitych sposobów rekonstrukcji, adaptacji, remixów i odwołań do dawnego dramatu, teatru, życia teatralnego, zarówno w formie spektakli, jak i rozmaitych strategii badawczych i dyskursywnych
  • spektakli i inscenizowanych obchodów rocznicowych (np. rekonstrukcje historyczne) związanych z jubileuszami historycznymi

Mile widziane będą również wystąpienia podchodzące odmiennie do proponowanych haseł.

Czas przewidziany na wystąpienie: 20 min.

Opłata konferencyjna: 50 zł

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 maja 2019 roku na adres: imponderabiliateatralne@gmail.com. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

Imię i nazwisko

Stopień naukowy

Afiliacja

Abstrakt wystąpienia w języku polskim lub angielskim o objętości 1500-2000 znaków.

Wszystkie pytania dotyczące kwestii merytorycznych i organizacyjnych prosimy kierować na adres: imponderabiliateatralne@gmail.com

Call for Papers (ENG)