Poprzednie Edycje

Program III (2016) Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej
z cyklu 
Imponderabilia Teatralne: Granice sztuki.
organizowanej przez Koło Naukowe Teatrologów UJ pod patronatem Katedry Teatru i Dramatu.

Program Imponderabilia Teatralne III Granice Sztuki

Program II (2015) Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej
z cyklu
Imponderabilia Teatralne: Popkultura ma tradycję?
organizowanej przez Koło Naukowe Teatrologów UJ

Wersja programu do pobrania

Program I (2014) Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
z cyklu 
Imponderabilia Teatralne: POP TEATR: Związki teatru z kulturą popularną.
organizowanej przez Koło Naukowe Teatrologów UJ

PROGRAM-KONFERENCJI-POP-TEATR

Dodaj komentarz