Prezentacje multimadialne

Prosimy, aby prezentacje multimedialne były zapisane w formacie pdf lub w Power Poincie.

W trakcie wygłaszania referatu będzie można oczywiście korzystać z naszych komputerów.

Dodatkowo służymy pamięcią przenośną, gdyby chcieli Państwo skopiować prezentacje ze swoich komputerów na konferencyjne.

 

Ewentualnie prezentacje można wysyłać na maila do czwartku (29.05) do północy.

Program Konferencji POP-TEATR

POP-TEATR program – wersja do pobrania

Program Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej

Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

 

POP – TEATR: Związki teatru z kulturą popularną

 

organizowanej przez Koło Naukowe Teatrologów UJ

 

 

 

PIĄTEK, 30 MAJA

 

 

10.45 – 11.00

Rozpoczęcie konferencji

 

11.00 – 12.30

 

PANEL I

 

1. Kamil Robert Reichel, przewodniczący Koła Naukowego Teatrologów UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

„Serial teatralny”: nowa kategoria widowiska scenicznego czy świadome nadużycie?

 

 

2. Ewa Uniejewska, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Przygoda myśli (?), czyli popularna literatura o teatrze.
3. Rafał Kołsut, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kurtyna w kadrze, czyli rola komiksu na polskich scenach teatralnych.

 


12.30 – 12.40

Przerwa
12.40 – 13.40

PANEL II

 

1. Katarzyna Waligóra, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Praca na szumach sprzętu medialnego – wideo w teatrze Pawła Passiniego.
2. Ewelina Woźniak, Uniwersytet Łódzki

Słomkowy kapelusz w reżyserii Piotra Cieplaka jako przykład popkulturowej adaptacji dramatu.
13.40 – 15.30

PRZERWA OBIADOWA

 

 

 

15.30 – 17.40

 

PANEL III

1. Martyna Friedla, Uniwersytet Opolski

Nowe communitas uczestników teatralnego uniwersum.
2. Konrad Jaworecki, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Teatr – Teologia – Popkultura.
16.30 – 16.40 Przerwa

 

 

3. Jakub Kłeczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Remediacje przygodowych gier komputerowych typu point’n’click w spektaklu Hedge Knights niemieckiej grupy teatralnej Machina Ex.
4. Krzysztof Cicheński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Popkultura jako środek komunikacji z młodym odbiorcą.

 

 

19.30

 

IMPREZA INTEGRACYJNA

 

 

 

 

SOBOTA, 31 MAJA

 

 

11.00 – 11.45
WYKŁAD EKSPERCKI


dr Tomasz Z. Majkowski, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

12.00 – 13.30

PANEL IV

1. Sylwia Papier, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Nowe spojrzenie na Burzę Williama Szekspira, czyli co współczesna adaptacja filmowa zmienia w dramacie.

 

 

2. Marta Błaszkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czy naprawdę Rosencrantz i Guildenstern (nie) żyją.
3. Agata Janus, Uniwersytet Wrocławski

Kobiecy sprzeciw na scenie i na ekranie, czyli kobiece „wyroki życia” w przedwojennym kinie.

13.30 – 13.40
Przerwa

 

13.40 – 14.40

PANEL V

1. Martyna Kasprzak, Uniwersytet Opolski

 

Filmowość teatru na przykładzie Iwony księżniczki Burgunda i Odysei Krzysztofa Garbaczewskiego.
2. Małgorzata Andrzejak-Nowara, Uniwersytet Opolski

O Dwunastu stacjach Mikołaja Grabowskiego czyli  Poeta w kreacji filmowej.

 

14.40 – 16.30
PRZERWA OBIADOWA

16.30 – 18.40


PANEL VI

1. Mateusz Żebrowski, Uniwersytet Łódzki

Nowy film operowy – rzecz o Ja, Don Giovanni Carlosa Saury.
2. Matylda Sielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Groteska i popkultura w inscenizacjach operowych Davida McVicara.
17.30 – 17.40 Przerwa

 

3. Karolina Rospondek, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Sceniczny pop-rock – muzyka popularna w najnowszym polskim teatrze.
4. Magdalena Wąsowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pamięć i popkultura. Manifestacje pamięci kulturowej w węgierskiej rock-operze.

NIEDZIELA, 1 CZERWCA

11.00 – 12.30

 

PANEL VII

1. Kama Pawlicka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zmiany potrzeb i gustów widzów na przestrzeni ostatnich dwudziestu pięciu lat.

 

 

2. Natalia Brajner, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Z języka filmu na język teatru.
3. Łukasz Miciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Film w teatrze i teatr w filmie w perspektywie twórców i widzów – analiza psychologiczna.

12.30 – 12.40
Przerwa

12.40 – 14.10

PANEL VIII

1. Joanna Żabnicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Co wybrzmiewa, gdy się mówi. Kilka uwag o kabaretowej pracy w języku.

 

2. Jakub Wydrzyński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rewia konfesyjna Elaine Stritch at Liberty jako nowy gatunek wodewilowy. Czy przemysł rozrywkowy potrafi opowiadać o traumie i tabu?
3. Grzegorz Zyzik, Uniwersytet Opolski

„Zapomniane siostry”. Wzajemne powiązania widowisk teatralnych i cyrkowych.
14.10 – 14.20
Przerwa

14.20

 

WYKŁAD EKSPERCKI

 

dr Anna R. Burzyńska, Katedra Teatru i Dramatu, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI