Zakończenie III edycji

Wszystkim referentom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w III Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Imponderabilia Teatralne: Granice Sztuki. Cieszymy się, że nasza konferencja nadal cieszy się Waszym zainteresowaniem, zapraszamy serdecznie w przyszłym roku! A na koniec kilka bardzo nieprofesjonalnych ujęć:  

DramEdition

Nawiązaliśmy współpracę z młodym wydawnictwem DramEdition publikującym współczesną dramaturgię francuskojęzyczna w przekładzie na język polski.  tłumaczeń współczesnej dramaturgii francuskojęzycznej z takich krajów jak : Francja, Belgia, Kanada, Szwajcaria oraz francuskojęzycznych krajów Afryki.