Call For Papers

katedra koło

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizowana przez Koło Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pod patronatem Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ

Imponderabilia teatralne

Język ciała językiem teatru 

Koło Naukowe Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod patronatem Katedry Teatru i Dramatu UJ ma zaszczyt zaprosić na V z cyklu „Imponderabilia Teatralne” Ogólnopolską Studencko – Doktorancką Konferencję Teatrologiczną pt. Język ciała językiem teatru, która odbędzie się

12 i 13 maja 2018 r.

na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W ostatnich latach obserwujemy wzrost znaczenia roli choreografa w teatrze oraz wyraźne zainteresowanie reżyserów pozawerbalnymi środkami wyrazu. Paweł Sakowicz, Maćko Prusak i Dominika Knapik udowadniają, że praca choreografa w teatrze instytucjonalnym wykracza daleko poza konwencjonalne przygotowywanie tanecznych “numerów”. Poza dużymi instytucjami, w ramach projektów kuratorskich i grantów rozwija się niezależny taniec, który wzbudza coraz większe zainteresowanie publiczności. Na przecięciu teatru, tańca i choreografii wyłania się interesujące pole badawcze, które przyciąga jednak stosunkowo niewielu naukowców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich badaczy i entuzjastów teatru i dramatu, antropologów, filmoznawców i performatyków, a także wszelkich przedstawicieli nauk humanistycznych do refleksji na temat różnorakich ujęć tematu związków teatru i tańca. Zależy nam na jak najszerszym spektrum poszukiwań badawczych, do którego chcielibyśmy zaliczyć m.in. następujące zagadnienia:

1. Język ciała w teatrze

2. Teatr tańca a teatr dramatyczny

3. Dramaturgia teatru tańca

4. Teatr tańca w Polsce

5. Fizyczność w teatrze

6. Teatr tańca wobec mediatyzacji

7. Związki tańca i literatury dramatycznej

8. Ciało w przestrzeni teatralnej

9. Performatyka płci w teatrze tańca

10. Taniec i rytuał

11. Praca choreografa w instytucjach teatralnych

12. Tancerz – (od)twórca?

13. Trening fizyczny aktora

14. Ciało tańczące a posthumanizm

15. Tandemy twórcze: współpraca reżyserów i choreografów

Powyższe zagadnienia są przykładowe – z przyjemnością poznamy również Państwa propozycje.

Abstrakty o objętości 1500-2000 znaków prosimy przesyłać do 30 marca 2018 roku na adres imponderabiliateatralne@gmail.com wraz z informacją o stopniu naukowym i afiliacji.

Czas wygłaszanie referatu nie powinien przekroczyć 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 30 zł. Uczestnictwo bierne jest bezpłatne.

Planujemy wydanie wybranych referatów w tomie podsumowującym pięć edycji konferencji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: imponderabiliateatralne@gmail.com

Więcej informacji na stronie: http://imponderabiliateatralne.pl

Aktualności